Sluttet optogh - herunder ligtog

Tilbage til hovedmenu
Ligtog - begravelsestog - sluttet optog.


Når rustvognen og de første biler efter rustvognen i et ligtog er kørt frem for grønt lys, og lyset skifter til rødt mens en del af følget ikke nåede over.

Må resten af følget så køre med over i sluttet flok?

Jeg har spurgt flere steder. Et sted på Facebook har en præst og en bedemand skrevet, at resten af ligtoget blot skal følge med, fordi der i færdselslovens § 7 står, at trafikanter skal give fri passage for forsvarets og redningsberedskabets kolonner, brupper af børn under opsyn, ligtog eller andet sluttet optog. 


Svar.

Nej. Den del af ligtoget, der ikke nåede med over for grønt lys, skal blive holdende, indtil lyssignalet igen skifter til grønt.

At trafikanter skal give fri passage for forskellige slags optog er ikke i sig selv en prokura til at deltagerne i optoget selvstændigt kan bryde færdselsloven. 

Medmindre optoget reguleres/følges af politiet eller andre, der er beymndiget til at regulere færdslen, skal alle deltagerne i optoget følge de almindelige bestemmelser i færdselsloven.


Det har hos nogle bedemænd desværre indsnedet sig den fejlagtige fortolkning, at hele begravelsesoptoget er at betragte som "et langt vogntog", men det er ikke tilfældet.


Faktisk slog en Landsretsdom fra 2004 fast, at reglen om at medtrafikanterne skal give fri passage for blandt andet sluttede optog ikke fritager deltagerne i optoget for at overholde færdselslovens almindelige bestemmelser, herunder bestemmelserne om at efterkomme anvisninger for færdslen der gives ved signalanlæg.