Basiskursus 3


Basiskursus 3Kursusforudsætning:  Kursisten har tidligere deltaget i basiskursus 1 og 2.


Mental køreteknik

Gennemgang/repetition/udbygning af


Videnkompetencen

Socialkompetencen

Fantasikompetencen

FokuskomptencenPraktisk kørsel.

Kursisterne kører i hold á 2 kursister ad en forudbestemt rute, der indeholder alle færdselstekniske elementer.

Ruten er ca. 50 km.

Hver kursist kører ca. 25 km og chaufførbytte sker på et sted, der er udpeget af kursusleder.

I forbindelse med kørslen ad ruten skal eleverne tage stilling til og drøfte løsningen på de færdselsmæssige udfordringer kørslen giver jf. de ovenfor nævnte 4 kompetencer.

Vælg imellem Basiskursus 3 eller 4, afhængig af om virksomheden ønsker at energirigtig kørsel indgår i kurset, og om virksomheden ønsker at implementere denne kørselsmåde i den daglige drift.

Vælg Basiskursus 3, hvis virksomheden alene vil fokusere på risikostyring af bilparken og de kørende medarbejdere.


Kurset har en varighed af ca. 7 timer.