Social kompetencen

Retur til "Hvad er Mental KøreteknikSocial kompetencen  -  Mental Køreteknik


Når vi i praksis færdes i trafikken, er det ikke nok at have stor teknisk kompetence og vide alt om færdselsreglerne.

I trafikken møder vi hver dag tusindvis af bilister, og ikke alle situationer kan på en hensigtsmæssig måde alene klares ud fra en stor viden om færdselsloven og fantastiske tekniske evner bag et rat.

Når vi for eksempel kører langsomt i en kø, bemærker vi måske, at en bilist holder i en indkørsel eller en sidevejs udmunding og gerne vil ud på den store vej.

Der står intet i færdselsloven om, hvordan denne situation skal tackles, bortset fra at færdselsloven pålægger den bilist, der holder i indkørslen eller ved vejudmundingen, at holde tilbage indtil fremkørsel kan ske uden fare eller ulempe.

Dette er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, for herved kan den stakkels bilist komme til at holde i mange timer, indtil myldretiden er taget af, og der opstår et hul i trafikstrømmen.

Her træder den sociale kompetence ind. Inden der er gået lang tid, standser en af bilisterne op, og gør med høflig mine tegn til bilisten i indkørslen eller vejudmundingen, at han eller hun kan køre frem.

De bilister, der i dagligdagen i alle mulige trafiksituationer har overblik og overskud til at hjælpe medtrafikanterne ud over de forpligtigelser, som færdselsloven foreskriver, og som har overskud til ikke hele tiden blot at holde på sin ret, er bilister med en stor social kompetence.

 

Det viser sig, at kvinder ofte besidder større sociale kompetencer end mænd, og de er ikke så tilbøjelige til i enhver situation at holde på deres ret.