Foto fra kurser

Kurt Mark underviser folk, der skal kunne noget helt særligt i en bil - Folk, der skal kunne noget med en bil, som vi ikke forlanger af de almindelige bilister.

Men vi underviser også medarbejdere i virksomheder, hvor god kørsel og risikoforståelse er et vigtigt led i godt arbejde.


Træning i udrykningskørsel med snævre rammer.

Avanceret køreteknik for indsatsledere

Træning i udrykningskørsel for SAR.

Specialkursus i mental og praktisk køreteknik for personale i værditransport

Kursus i mental køreteknik for politipersonale på Bellahøj Politistation.

Alle politifolk i beredskabet ved Københavns politi modtager undervisning i mental køreteknik af Kurt Mark

Særlige kurser i super avanceret køreteknik afholdes kun i forbindelse med kursus i mental køreteknik og udrykningskørsel.

Kriminalforsorgens personale, der transporterer indsatte fik et helt specielt kursus i mental- og praktisk køreteknik samt "pas på din krop".   Instruktør Kurt Mark nr.

to fra venstre bageste række.

Et hold brandfolk fra Hovedsadens Beredskab uddannes som instruktører i mental køreteknik.Instruktør Kurt Mark i midten i grå trøje.

Endnu et hold nyuddannede instruktører i færdsel og køreteknik ved Hovedstadens Beredskab.

Instruktør Kurt Mark yderst til højre.


Friske brandfolk fra Aarhus på kursus i mental og praktisk køreteknik samt  udryknings-kørsel.

Instruktør Kurt Mark nr. 2 fra højre.

Renovest i Vesthimmerland modtog i 2014 Rådet for Sikker Trafiks trafikpris efter at de ved indførelse af Kurt Marks mentale køreteknik reducerede antallet af skader og ulykker betragteligt og skabte super sikre chauffører.

Der blev endvidere i 2018 uddannet 7 kørevejledere, der skal motivere kollegerne til sikker kørsel.

Instruktør Kurt Mark yderst til højre.

Og endnu et hold brandfolk fra Aarhus deltager i kursus i Færdsel 0g køreteknik samt udrykningskørsel.

Instruktør Kurt Mark nr. 2 fra venstre i bageste række.

Alle undervisere til knallertkørekort skal gennemgå et knallertlærerkursus, hvor Kurt Mark er kursusleder.

Her en kursist, der træner i at undervise