Basiskursus 2


Basiskursus 2


Kursistforudsætninger

Kursisten har deltaget i Basiskursus for ca. 1 år siden. Gerne længere tid tilbage.


Kursets formål

Til stadighed at sætte fokus på skadeforebyggelse, trafiksikkerhed og hvorledes god kørsel giver virksomheden et godt image.


Mental køreteknik

Emnerne i mental køreteknik er på dette kursus fokuseret på


viden og

fantasikompetencen.


(se emnerne under den helstøbte bilist) Disse emner giver trafikanterne viden og overblik og er med til at skabe den helstøbte trafikant.


Emnerne er ligesom emnerne i basiskursus 1 utrolig populære og er i høj grad medvirkende til at skabe sikre bilister i virksomheden.


Praktisk kørsel

Den praktiske kørsel vil typisk foregå på et køreteknisk anlæg, hvor der trænes i de traditionelle køretekniske øvelser - herunder bremse- og undvigeteknik på normal friktion og på nedsat friktion. (tør og glat vej)

Basiskursus 2.0

2½ timers mental køreteknik

2½ timers praktisk køreteknik


Basiskursus 2.1

3 timers mental køreteknik


Basiskursus 2.2

3 timers mental køreteknik

2 timers chauffør pas på din krop. (nogle virksomheder, der ikke ønskede dette element på basiskursus 1 ønsker det på basiskursus 2.


    F
asthold det gode resultat fra sidste år


Arbejd konstant  ud fra den viden, at virksomhedens image hos omgivelserne blandt andet dannes ud fra de kørende medarbejderes ageren i trafikbilledet.

Giv de kørende medarbejdere bedre selvværd som bilister

Fasthold medarbejdernes forståelse for, at skader koster mange penge, penge der kunne bruges bedre i virksomheden

Fasthold medarbejdernes fokus på, at ulykker ødelægger værdier, førlighed og liv.