Kurt Marks trafikbrevkasse

Kurt Marks Trafikbrevkasse


 


Spørg Kurt Mark om trafik.


Spørgsmål, der har almen interesse vil blive besvaret


km@kurtmark.dk


 


Generelle færdselsregler for kørende 

Færdselsregler for cyklende og fodgængere 

Tavler og anden afmærkning 

Regler for køretøjer 

Kørekort m.v.

 


Alle svar er uden ansvar, idet regler kan være lavet om efter at et spørgsmål er besvaret, eller fordi domstolen i en konkret sag lægger en anden vurdering eller fortolkning ind, end jeg har gjort her.