2022

Projekter 2022

Bane Danmark: 2-dages kursus i mental køreteknik og udrykningskørsel for personale, der skal rykke ud til togulykker.

Bornholms Kommune, hjemmeplejen: 6 kurser i mental og praktisk køreteknik samt risikostyring.

IFF, Nordic: Foredrag om mental køreteknik og Risikostyring af færdsel på virksomhedens område.

Københavns Universitet,Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. 2 kurser i Konflikthåndtering og håndtering af voldsomme hændelser

Københavns Universitet, Kemisk og nuclear beredskab: Undervisning i Mental Køreteknik og udrykningskørsel.

Lejre kommune: 5 kurser i Mental Køreteknik og risikostyring af bilparken og de kørende medarbejdere.

Midt og Vestsjællands politi , Holbæk. Kursus i mental køreteknik og udrykningskørsel for politifolk i beredskabet.

Nyborg kommune, Jobcenter: 2 2-dageskurser i konflikthåndtering og håndtering af voldsomme hændelser

Rådet for Sikker Trafik og Ungdomsskoleforeningen: 2 kurser og Uddannelse af kommende knallertlærere der ansættes i ungdomsskolerne til knallertkørekortundervisning - knallertkørekort.

Securitas: 2 kurser imental og praktisk køreteknik for personale der arbejder på US-ambassade.

Transporterhvervetrs Uddannelser: Foredrag om mental køreteknik for undervisere.

Uddannelse af togrevisorer for Loakltog i konflikthåndtering.

Varde kommune:  Projekt Mental Køreteknik som filmprojekt til kommunens medarbejdere. Projektet strækker sig med manus, planlægning og filmoptagelser samt redigering over en længere periode.

Vesthimmerlands Forsyning: 2 3-dageskurser i håndtering af voldsomme hændelser og konflikter.

Region Midt. Aarhus Universitetshospital: 2-dages kursus i håndtering af voldsomme hændelser og debriefing/defusing.