Stop ved vejkryds, Hajtænder(vigelinie)
Fuld stop eller bare ubetinget vigepligt

Vi har forgæves forsøgt at finde dokumentation for reglerne vedrørende "hajtænder" - idet vi under en diskussion i formiddags forfægtede det standpunkt, at der er ubetinget vigepligt for trafikanter, der kører imod hajtænderne, mens andre mente, at der ikke er "fuldt stop".

Hvad er det korrekte svar?

På forhånd tak - og tak også for "spørg om biler og trafik" - det læser vi med stor interesse.
Svar

Nu skal vi passe på, at vi ikke roder rundt i begreberne.

Man kan godt have ubetinget vigepligt uden at have ”fuld stop”, som i dag blot hedder ”STOP”,

Men hvis man møder tavlen ”STOP” har man altid ubetinget vigepligt, også selv om der ikke er hajtænder.

Ubetinget vigepligt, der er tilkendegivet ved vigelinie og/eller vigepligtstavlen ”trekant på spids” betyder,, at man har vigepligt for den tværkørende trafik fra begge sider, og fremkørsel må først finde sted, når det af hensyn til afstanden til den tværkørende og dennes hastighed kan ske uden at man er til fare eller ulempe for de tværkørende.

Man behøver ikke at holde stille. Hvis man har gode oversigtsforhold i krydset og man derfor på god afstand kan se, at der utvivlsomt ikke kommer nogen tværkørende, kan man fortsætte over krydset med den hastighed, der er forsvarligt uden at standse op.

Sådan er det ikke, hvis man passerer tavlen ”STOP”.

Her skal man holde helt stille og orientere sig grundigt til begge sider, inden man fortsætter over krydset. Tavlen opstilles typisk ved kryds, hvor der igennem tiden er sket mange færdselsulykker, hvorfor vejmyndighederne har besluttet, at her vil man have trafikanterne til at standse helt op og bruge nogen ekstra tid på at orientere sig særlig grundigt.

De eneste kørende, der ikke skal standse op før kryds, når man passerer tavlen ”STOP” er cyklister og førere af  lille knallert (30-knallerter), der kører på cykelsti, og som skal svinge til højre i krydset ind på cykelsti på den nye vej.