Rabat eller hvad.

Retur til afmærkning på kørebanen


Spærreflade, Rabat eller hvad er det?


Hvor er det da herligt at finde din hjemmeside.

Jeg fulgte med meget stor fornøjelse dine skriverier i Berlingske. Særlig tak for dine råd om kørsel med fjernlys, jeg følger dem stadig med fornøjelse selvom mine medtrafikanter af og til synes de bliver blændet på kilometers afstand.

 

MEN nu til mit store problem 😁.

Her i byen (Horsens) er der lige udenfor vores byfornyede baggård (hvor der er plads til parkering) en af byens hovedfærdselsåre. Den er af en byarkitekt/ingeniør lavet på en lidt sjov måde, så den slår et vældigt S-sving, hvor der er lidt knebent med oversigt. 

 

Vi må derfor ikke svinge til venstre, når vi kommer ud af porten. Gaden udfor er derfor lavet med et forhøjet helleanlæg så det ikke sker. Virker fint, ingen tvivl om hvordan der kan og skal køres, men efter det forhøjede helleanlæg fortsættes adskillelsen af de to modsatrettede kørebaner med et brostensbelagt areal i niveau med kørebanerne. Lysebrune granit chaussesten med en svagt mørkere ubrudt streg af samme stenformat i midten. For mig ligger det en arkitektingeniørmæssig "genistreg" - 🎀 flot og fin, men tæller det som var det en spærreflade i autoriseret hvidt?

 

Det har betydning for stenafmærkningen er anbragt, hvor det er det naturlige sted at lave en u-vending, hvis man gerne vil den anden vej end den udkørslen giver lov til. 

Der er i øvrigt upåklagelig oversigt til en vending på stedet.

 

Men altså: Kan en spærreflade markeres med andet end hvidt (og undtagelsesvis gult)

 

Håber du har tid til at svare, da jeg ellers brænder inde med spørgsmålet.

"LOKAL politi" er jo desværre blevet en mangelvare efter Christiansborgs beslutninger og dem er det jo os selv der vælger  😄.


Svar

Brostenene har ingen egentlig færdselsmæssig betydning, men det er en genial måde at adskille de to kørselsretninger.

Det er ingen spærreflade, for en sådan skal være hvid eller skraveret hvid og afgrænset af en hvid eller punkteret linje. Hvis linien er ubrudt, må den ikke overskrides, mens den må overskrides i forbindelse med vending eller svingning, hvis der er punkteret.

Da der hverken er kantsten, som det ses ved midterrabatter eller hvid linje (bred eller smal, optrukken eller punkteret) må vi antage, at den ingen færdselslovsmæssig betydning har.

Men det er en genial, smuk og hensigtsmæssig måde at skabe afstand til de modkørende.

Den samme måde har jeg set andre steder, hvor man har malet en hvid kantlinje på kørebanen tæt på brostensbelægningen. I det tilfælde må kantlinjen naturligvis ikke overskrides, medmindre den er stiblet.