Overhaling


Overhaling højre om på motorvejen

Jeg har fået at vide af en køresagkyndig, at det er tilladt at overhale højre om på en motorve,j hvis der er en eller flere frie bane(r) mellem den overhalede og den overhalede.

Hvis jeg kommer med 110 km/t i inderbanen og møder en der kører f.eks. 80 i 3 eller 4 spor, må jeg så fortsætte eller skal jeg lave 6 eller flere vognbaneskift for at komme uden om ham og komme tilbage til inderste spor igen?

Håber du kan give mig svar på om det er rigtigt eller forkert.

 

Svar

Hmmm, der må være tale om en stor misforståelse mellem dig og den køreprøvesagkyndige.

Færdselslovens § 21 er ret klar på det område.

Overhaling skal ske til venstre.

Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving.

Det kan for eksempel være på motorvejen, hvor den deler sig, at den, man vil overhale tydeligt viser, at pågældende vil følge vejen mod venstre, mens man selv skal følge vejen mod højre.

 

Der er dog få undtagelser. Når færdslen er tæt og fremføres i flere vognbaner med en hastighed, der er bestemt af de forankørende, er det tilladt at køre forbi et andet køretøj på motorvejen ”højre om”.

Her er der tale om den typiske myldretidstrafik, hvor hastigheden ofte skifter mellem banerne, så snart den ene bane og snart den anden kører lidt hurtigere.

Det er også tilladt at ”overhale” højre om, når man befinder sig i en accelerationsbane på motorvejen og skal tilpasse hastigheden til trafikken på motorvejen. Her kan det være nødvendigt at ”forbikøre” højre om.

Og når man kører i frakørselsbane (decelerationsbane) kan man ”overhale” højre om trafikken på selve motorvejen, men vær opmærksom på, at disse baner altid er markeret med bred kantlinje (brudt eller ubrudt).

Det samme gælder baner, der er forbeholdt en bestemt art færdsel og baner, der skal benyttes til svingning.

Men bortset fra disse få eksempler og under den almindelige kørsel på motorvejen, skal al overhaling ske venstre om det køretøj, man vil overhale.

 

Jeg vil i øvrigt være så fri, at jeg ikke tror på, at den køreprøvesagkyndige, du har talt med, har formuleret sig meget anderledes, mon ikke i har misforstået hinanden ganske grundigt.
Overhaling

Besværlig overhaling

Det er en sen aften, der er ringe trafik på den 3-sporede motorvej ved Lundtofte mod byen. Jeg holder 110 i inderste bane og nærmer mig en vogn i midterbanen, der kører 90-100 km/h. Jeg blinker venstre, skifter bane, først til midterbanen, så yderbanen, passerer ham, blinker højre, skifter til midterbanen, så inderbanen igen.

Sådan mener jeg det er korrekt. Men både fjollet og farligere end hvis jeg havde holdt mig i inderbanen og stilfærdigt passeret fyren - som jo i øvrigt kører uhensigtsmæssigt.


Svar

Overhaling i Danmark skal foregå til venstre, medmindre den kørende, der skal overhales, tydeligt viser, at han skal svinge til venstre. I det tilfælde skal overhalingen ske til højre.

Overhalingsbestemmelserne er i øvrigt sat ud af kraft, når tæt trafik fremføres i flere vognbaner med en hastighed, der bestemmes af de foran kørende. I det tilfælde følger man blot trafikken i den vognbane, man kører i, også selv om den fremføres hurtigere end trafikken i venstre vognbane. Til gengæld må man ikke skifte vognbane i den tætte trafik, medmindre det sker for at svinge, vende, standse eller køre bort fra vejen.

Vi kunne sagtens finde eller konstruere en masse eksempler, hvor færdselsloven isoleret set – i et konkret tilfælde – ville være mere eller ligeså hensigtsmæssig på en anden måde. Men reglerne skal være meget enkle og indeholde så få undtagelser og indskudte sætninger som muligt. Mange synes faktisk, at det er indviklet nok i forvejen at færdes i trafikken.

I det konkrete tilfælde overtræder en bilist færdselsreglerne ved ikke at holde til højre på kørebanen.

Det ville være lidt problematisk, hvis hver paragraf i loven skulle følges op med en bestemmelse om hvordan andre bilister må reagere, hvis denne eller hin bestemmelse ikke bliver overholdt.


Må den blå bil overhale i dette kryds.

Hvad siger færdselsloven. Der er jo noget med, at man ikke må overhale før vejkryds eller?


Svar

Overhalingsb estemmelserne findes i færdselslovens §§ 21, 22 og 23.

Det er som hovedregel forbudt at overhale foran vejkryds

medmindre køretøjerne er placeret i vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning.

Overhaling skal ske til højre af hensyn til køretøjer, der svinger til venstre

Færdslen i krydset reguleres af politi eller signalanlæg

Færdslen på de krydsende veje har ubetinget vigepligt

Da færdslen på den krydsende vej har ubetinget vigepligt er det altså tilladt for den blå bil at overhale.Må man overhale en særtransport.

Jeg spekulerer over om det er tilladt at overhale særtransport eventuelt på en normal landevej. Jeg har hørt delte meninger omkring det. Jeg er sikker på, at særtransport chaufføren til tider kører til siden, så bagved kommende kan overhale, og ikke skaber megen trafik, er det korrekt?


Svar

Der er ingen specifikke regler vedrørende overhaling af særtransporter.

Hvis det er lovligt og kan ske uden fare er det lovligt at overhale – også særtransporter.

Der er rigtig nok den særlige regel i færdselslovens § 22, stk. 2, der gælder for visse køretøjer, at hvis et køretøj føres med lav hastighed eller optager megen plads, og kørebanen er smal eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal føreren være særlig opmærksom på bagfra kommende færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen lettere, skal føreren nedsætte hastigheden og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette er muligt og eventuelt helt standse.

I denne regel er der som udgangspunkt tænkt på traktorer og andre langsomme og ofte omfangsrige køretøjer, men vil selvfølgelig også gælde andre former for særtransporter.