Om Kurt Mark

Kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje

Om Kurt Mark og Mental Køreteknik


Kurt Mark er tidligere vicepolitikommissær og specialkonsulent i færdselssikkerhed i

Københavns Politi. Han er uddannet køreprøvesagkyndig og har igennem årene afholdt

køreprøver over det ganske land.


Kurt Mark har igennem en årrække været leder af vedligeholdelsesuddannelsen i avanceret

køreteknik for politifolk i København og omegn og har været ansat i Rigspolitichefens

Færdselspoliti, hvor han var lærer og instruktør i køreteknik på politiskolen, på livvagtkurser,

kurser for ministerchauffører, ambasadechauffører og kongehusets chauffører, ligesom har været politianklager i Københavns Politi og fungeret som anklager i Københavns Byret.


I perioden fra 1991-2008 var Kurt Mark fast skribent vedrørende færdsel og køreteknik i Berlingske Tidendes bilsektion.

Han svarede blandt andet på læserspørgsmål og redigerede færdselsquiz'en.


Mange private og offentlige virksomheder har igennem de senere år reduceret deres skadefrekvens betydeligt, idet Kurt Mark har udviklet en ganske særlig og unik målrettet uddannelse

til virksomhedens kørende medarbejdere.

Erfaringen viser, at skaderne nedbringes med ca. 80% i en virksomhed, hvor samtlige kørende medarbejdere og nærmeste ledere har modtaget Kurt Marks instruktioner.


Kurt Mark har udgivet bogen "Det Siger Færdselsloven, der fortolker

alle de bestemmelser i Færdselsloven, der har betydning for menigmand

og de fleste fagfolk.


Endvidere er Kurt Mark medforfatter til hæftet "Knallert - Sikker afsted", der er udgivet fa Rådet for Sikker Trafik samt til bogen "Ambulancefag 1, der er udgivet af Munksgaards forlag.


Kurt Mark er kursusleder på knallertlærerkurserne, der afvikles af Rådet for Sikker Trafik samarbejde med Ungdomsskoleforeningen.


Kurt Mark har endvidere udviklet begrebet "MENTAL KØRETEKNIK" ,

der i dag benyttes i mange virksomheder -herunder Københavns Politi samt flere andre politikredse,

til at reducere skade- og ulykkefrekvensen og skabe dygtigere kørende medarbejdere.


Alle instruktører, der underviser for Kurt Mark er politifolk, der er uddannede som instruktører i færdsel og avanceret køreteknik og har mange års erfaring i uddannelse af bilister på et højt niveau.


Kurt Mark har endvidere et fortrinligt samarbejde med kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje, der underviser på mange kurser i chauffør ergonomi og "chauffør pas på din krop".