Basiskursus 4

Som udgangspunkt vælger man imellem Basiskursus 3 eller 4, afhængig af om virksomheden ønsker at energirigtig kørsel indgår i kurset, og om hvorvidt virksomheden ønsker at implementere denne kørselsmåde i den daglige drift.

Energirigtig kørsel har en meget postiv indflydelse på færdselssikkerheden, samtidig med, at der spares et betydeligt beløb i brændstofregnskabet..


Kurset har en varighed af ca. 7 timer. v


Basiskursus 4

Basiskursus 4


Kursusforudsætning:  Kursisten har tidligere deltaget i basiskursus 1 og 2.

Dette kursus ligner som udgangspunkt basiskursus 3, men basiskursus 4 er udvidet med kursus i energirigtig kørsel.


Mental køreteknik

Gennemgang/repetition/udbygning af


Videnkompetencen

Socialkompetencen

Fantasikompetencen

Fokuskomptencen

Energirigtig kørselPraktisk kørsel.

Kursisterne kører i hold á 2 kursister ad en forudbestemt rute, der indeholder alle færdselstekniske elementer.

Ruten er ca. 50 km.

Hver kursist kører ca. 25 km og chaufførbytte sker på et sted, der er udpeget af kursusleder.

I forbindelse med kørslen ad ruten skal eleverne tage stilling til og drøfte løsningen på de færdselsmæssige udfordringer kørslen giver jf. de ovenfor nævnte 5 kompetencer.


Mange virksomheder ønsker i dag at implimentere Energirigtig kørsel i virksomhedens drift, da der for en virksomhed med mange biler vil være en betydelig besparelse af den benyttede brændstofmængde.