Afmærkning på kørebanen

Brugsens parkeringsplads


Jeg troede at jeg havde fået slået fast, at færdselsloven også gælder på parkeringspladser. F.eks. har den lokale Brugs opmalet pile for at vise kørselsretning. Det er en super idé syntes jeg, da det forebygger mange farlige situationer. Andre mener tilsyneladende det er "vejledende"😕.

Nu bliver jeg i tvivl....


Mit egentlige spørgsmål går mest på fodgængere på parkeringspladser: hvis færdselsloven gælder som på en almindelig vej, skal fodgængere vel også stoppe op og kigge efter trafik (og lade være med gå ud på vejen hvis der er biler der kommer i mod dem)?

Selvfølgelig gælder den basale regel om at udvise agtpågivenhed for alle parter. Men grundlæggende: hvem skal ifølge loven holde tilbage for hvem her?


Jeg håber du har mulighed for at svare da jeg har Googlet højt og lavt for at finde et svar!


Svar 


Færdselsloven gælder også på Brugsens parkeringsplads – Helt rigtigt.


Færdselslovens grundregel i § 3 foreskriver, at trafikanter (både gående og kørende) skal udvise agtpågivenhed over for hinanden, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre og således at færdslen ikke unødig hindres eller forstyrres.


Man kan også sige, at der gælder en slags gensidig hensynstagen.


Med hensyn til de kørendes forpligtigelser over for de gående, så skal den, der møder eller kører forbi gående, give den gående plads til at vige til siden.


Dette er sådan en hovedregel, for der er egentligt ikke i færdselsloven taget specielt stilling til en parkeringsplads, hvor trafikken jo er blandet og trafikarterne mere eller mindre integrerer sig i hinanden. 


Faktisk er det jo sådan, at de kørende om et øjeblik er gående og de gående om et øjeblik sidder i deres bil og er kørende. 


Som hovedregel må vi nok sige, at færdslen ofte vil foregå på de gåendes præmisser. I de tilfælde, hvor en fodgænger rammes og kommer til skade vil der oftest blive rejst tiltale imod den kørende, og der er en flere paragraffer, der kan komme i anvendelse.


§ 3 om agtpågivenhed.

§ 27 om forpligtigelser overfor gående.

§ 41 om at hastigheden altid skal være afpasset efter forholdene med særlig hensyn til andres sikkerhed.


Og så er der jo reglen i færdselslovens § 10, stk. 4, der foreskriver, at gående, der vil passere kørebane eller cykelsti, skal, når kørebanen eller cykelstien betrædes, udvise den forsigtighed, der er nødvendig under hensyn til afstanden til og hastigheden af kørende, der nærmer sig stedet.


I øvrigt er der en lille pudsighed i forhold til din bemærkning til pilene på asfalten på parkeringspladsen.


Det er nemlig helt rigtigt, at pilene jo skal følges, og det gør de fleste bilister jo også ganske fornuftigt.

Men vi har gennem tiden set flere eksempler på, at de private ejere af parkeringspladser maler pile sådan som de nu synes, at det skal være.


Her er reglen, at kun hvis afmærkningen er godkendt af politiet, har pilene retsgyldighed, hvis de ikke bliver fulgt. Denne retsgyldighed gælder både den strafferetslige og den erstatningsretlige.


Pile på kørebanen.