Udvidet kursus

Standartkursus: 2 dage á 8 timer

En dag i virksomheden og en dag på det køretekniske anlæg


Udvidet kursus inkl. strafferet: 3 dage a 8 timer


Udvidet kursus inkl. natkørsel:

3 dage inkl. kørsel efter mørkets frembrud. Kurset afholdes eventuelt som internatkursus.


Kurset kan udvides i øvelser med af- og pålæsning under vanskelige forhold og træning i røveri/befrielsessituationer.

Udvidet kursus til værditransport, udrykningsførere, VIP-chauffører kriminalforsorgens transport af indsatte m.v.


For ovenstående gælder der særlige regler og kompetencer.


Udvidet kendskab til færdselsreglerne.

Skal kunne håndtere sin bil igennem vanskelige og snævre passager.

Særlige regler for af- og påstigning og af- og pålæsning under vanskelige og risikable forhold.

Konstant placere sig i trafikken, således for eksempel at røveri imod pengetransport vanskeliggøres maksimalt.

Skal kende til skadeforebyggende kørsel, da ubelejlig stop i trafikken udgør en sikkerhedsrisiko, ligesom skader på køretøjer med firmalogo giver virksomheden et dårligt image.

Skal kende straffelovens bestemmelser omkring sin opgave og sine resici, ligesom han i tilfælde af røveri eller forsøg herpå skal observere rigtigt og således bleve et godt vidne.


De kvalifikationer, der gælder for værditransportører er langt hen ad vejen de samme, der gælder for VIP-chauffører og kriminalforsorgens kørsel med indsatte.

 

Kursusindhold

Udvidet færdselsret

Mental køreteknik

Udvidet køreteknik

Straffelovens bestemmelser om tyveri, røveri, vold, forsøg og medvirken, nødværge, nødret, forsæt, uagtsomhed, frivillig tilbagetræden

Bliv et godt vidne