2023
  • Region Midt, Aarhus Universitetshospital: 4 2dageskurser i håndtering af voldsomme hændelser og debriefing
  • Tryg Forsikring: Kursus og fremtidigt samarbejde i Mental Køreteknik og risikostyring af biler og kørende medarbejdere i virksomheder.
  • Rotery:  Kursus i Mental Køreteknik for medlemmerne på Stevns.
  • Vesthimmerlands Forsyning: Mental Køreteknik for nye kørende medarbejdere i organisationen.
  • Roskilde Brandvæsen: 2 Kurser i Mental Køreteknik og udrykningskørsel .
  • Rådet for Sikker Trafik og Ungdomsskoleforeningen: Obligatorisk kursus for kommende lærere til knallertkørekort ved unddomsskolerne
  • ArbejdsmiljøNet: Foredrag om Mental Køreteknik afholdes i Middelfart