2009

Projekter 20091. halvår

Allerød kommune, 2 vedligeholdelseskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Allerød kommune,  Øvelse på rådhuset i håndtering af besværlig person, der kom ind og skabte sig og truede.

Allerød kommune,  Basiskursus i færdsel og køreteknik

Allerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i færdsel og køreteknik

Allerød kommune,  Kursus for ledere i risikostyring vedrørende bilparken

Dupont Danmark,  Foredrag om sikker kørsel

Dupont Danmark,  Kørsel med samtlige medarbejdere i by og på landevej i hver to timer i egne firmabiler.

Faxe kommune,  2 Basiskursus i færdsel og køreteknik

Fredensborg kommune,  Basiskursus i færdsel og køreteknik

Fredensborg kommune, Vedligeholdelseskursus i færdsel og køreteknik inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje

Guldborgsund kommune,  3 foredrag om håndtering af besværlige og voldelige personer i kommunens ekspedition og institutioner

Hillerød kommune,  Basiskursus i færdsel og køreteknik

Hillerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i færdsel og køreteknik inkl. kropsterapeut Charlotte Brix fra Aktiv Kropspleje

Hillerød kommune, Institutionen Egedammen, Basiskursus i færdsel og køreteknik for førere af institutionens busser.

Holstebro kommune,  8 Basiskursus i færdsel og køreteknik

Høje Taastrup kommune,  2 Basiskursus i færdsel og køreteknik

Københavns Vestegns Politi, kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel

Københavns Politi Station Bellahøj,  2 kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel

Københavns Politi, Station Amager, 2 kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel

Mariagerfjord kommune,  10 Basiskursus i færdsel og køreteknik

Niuvå Bibliotek,  kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer på biblioteket

Nyborg kommune,  4 Basiskursus i færdsel og køreteknik

Næsvted kommune,  2 Basiskursus i færdsel og køreteknik

Næstved kommunes biblioteker, 4 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Næstved kommune, 4 2-dages kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer, inkl. udarbejdelse af beredskabsplan og kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje.

Næstved kommune, Brand og Redning, 2 kurser i mental og praktisk køreteknik, udrykningskørsel i teori og praksis samt kropsterapeut Charlote Brix, Aktiv Kropspleje

Næstved kommune, bofælledskabet Aagården,  2-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer

Odder kommune,  2 grundkurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Odder kommune,  3 vedligeholdelseskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Slagelse kommune,  2 to-dageskurser i håndtgering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje

Tre-Ege, Kirkens Korshærs institution,  2 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Tønder kommune, Ydelsesafdelingen,  Kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer

Vesthimmerlands kommune,  4 Basiskursus i færdsel og køreteknik, samt et kursus inkl. udrykningsreglerne samt praktisk udrykningskørsel.

Vesthimmerlands kommune,  4 vedligeholdelseskurser i mental og praktisk køreteknik.

Københavnske Fængsler, 4-dages kørevejlederkursus for ledende fængselsbetjente. Kurset eftefølges til efteråret 2009 og foråret 2010 med 2-dageskurser for fængslets kørende medarbejdere. 

 

 


2. halvår 2009    

Allerød kommune, 2 to-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix og krisepsykolog.

Allerød kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik

Allerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i mental og praktisk køreteknik, inkl. kropsterapeut, Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje

Brancheudvalget for Brand og Redning,  Foredrag om sikker udrykningskørsel på hotel Nyborg Strand.

Falck, Nordjylland, 2 kursus i mental køreteknik med hovedvægten lagt på udrykningskørsel

Farvandsvæsenet. Kystredningstjenesten (SAR). 2 to-dageskurser (internat) for udrykningschauffører på flyvestation Aalborg.

Faxe kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik inkl. kørsel på glat vej

Fredensborg kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik

Fredensborg kommune, Vedligeholdelseskursus i mental og praktisk køreteknik

Fredericia kommune,  Kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer for rådhusbetjente.

Hillerød kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik

Hillerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i mental og praktisk køreteknik

Høje Taastrup kommune, 2 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik

Københavnske fængsler,  5 to-dageskurser i mental og praktisk køreteknik inkl. særlige øvelser for fængselsbetjente og kropsterapeut Charlotte Brix, Akltiv Kropspleje

Københavns Politi, Station City, 3 Foredrag i mental køreteknik inkl. udrykningskørsel.

Københavns Politi, Station Amager, Foredrag om mental køreteknik inkl. udrykningskørsel.

Københavns Politi, Station Bellahøj,  Foredrag om mental køreteknik inkl. udrykningskørsel.

Nordsjællands Politi, 4 kurser i mental køreteknik/udrykningskørsel

Næstved kommune, Ågården, 2-dageskursus i håndtgering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje

Odsherred kommune,  3 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Rebild kommune,  3 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik

Rudersdal kommune,  2 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Rådet for Større Færdselssikkerhed og US-Centret,  Uddannelse af ungdomsskolelærere til varetagelse af undervisningen i ungdsomsskolen til knallertbevis.

Skanderborg kommune,  10 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik

Slagelse Jobcenter,  2 to-dageskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv kropspleje

Tønder kommune, jobcenter. Todages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer.

Vesthimmerlands kommune, 3 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik for førere af busser