Gælder hajtønderne for fodgængerne

Gælder hajtænderne også for fodgængere


Jeg er ofte i tvivl om hvorvidt hajtænderne også gælder, således at bilerne skal holde tilbage for fodgængere, der vil krydse vejen, eller om hajtænderne kun betyder, at bilerne skal holde tilbage for de kørende.


Svar

Færdselslovens & 26.

Hajtænderne gælder ikke som vigepligt overfor fodgængere, men alene for den kørende færdsel. Det står i Færdselslovens § 26.

Men den kørende har den forpligtigelse, at han/hun skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds, og denne forsigtighed gælder selvfølgelig også overfor den gående færdsel.

Men hvis den kørende skal køre over fortov eller gangsti, eller i øvrigt fører køretøj ind på kørebanen fra udkørsel fra ejendom ved vejen, skal holde tilbage for gående. Det samme gælder ved kørsel ind på eller over gågade.


Ved svingning i vejkryds må kørende ikke være til fare for gående, der passerer den kørebane, som skal benyttes under den fortsatte kørsel. Tilsvarende gælder ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.


Der er i færdselslovens § 10 givet den gående nogle særlige forpligtigelser, når pågældende skal krydse en vej.

Gående, der vil passere kørebane eller cykelsti, skal, når kørebanen eller cykelstien betrædes, udvise den forsigtighed, der er nødvendig under hensyn til afstanden til og hastigheden af kørende, der nærmer sig stedet. Passagen skal ske uden unødigt ophold.

Ved passage over kørebane eller cykelsti skal fodgængerfelt benyttes, såfremt et sådant findes i nærheden. Findes fodgængerbro eller -tunnel i nærheden, skal broen eller tunnelen om muligt benyttes.

I andre tilfælde end nævnt i stk. 5 skal passagen ske lige over kørebane eller cykelsti og fortrinsvis i tilslutning til vejkryds.

Læg mærke til, at man hvis der ikke er andre muligheder, så vidt muligt skal benytte vejkryds ved krydsning af vejen. Det skyldes jo at man har givet de kørende den forpligtigelse, at de skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.