2020

Kurser og projekter 2020


  • Københavns Politi: Adskille rutinekørsler og træning i udrykningskørsel med politistuderende ved i praktik ved Københavns Politi.
  • Vejdirektoratet: 2-dages kursus i konflikthåndtering og håndtering af voldsomme hændelser for vejdirektoratets parkeringsvagter.
  • BaneDanmark: 2 dageskursus i Mental Køreteknik og udrykningskørsel for personale, der skal rykke ud ved toghavari m.v.
  • Varde kommune: Flere kurser i Mental Køreteknik og praktisk køreteknik på det køretekniske anlæg i Varde for pædagoger i kommunens institutioner.
  • Bornholms Amtskommune: 7 kurser i Mental køreteknik for buschauffører ved Bornholms Trafikselskab. (BAT)
  • Midt- og Vestsjællands Politi:  Kurser i Mental Køreteknik og udrykningskørsel for politistuderende i praktik ved Midt- og Vestsjællands Politi.
  • Securitas / Ansatte ved US-ambassade: 2 kurser i Mental Køreteknik og praktisk køreteknik på det køretekniske anlæg i Sorø.
  • Sorø kommune: Kursus i Mental Køreteknik for ledere i kommunen.
  • Sorø Kommune: Adskillige kurser i Mental og praktisk køreteknik for hjemmepleje og vejafdelingen i Sorø kommune.Covid 19 pandamien betød, at det var lidt småt med projekter i dette år.