Køreteknik, Mental Køreteknik, Teknisk kompetence

Teknisk Kompetence - Køreteknik


Teknisk kompetence er evnen til at styre sin bil, på alle niveuer.

Det er det, man træner på det køretekniske anlæg, og det er den dygtighed til at føre sin bil, som daglig rutine giver den erfarne bilist.


Vi ser igen og igen, at virksomheder sender deres medarbejdere på det ene "glatførerkursus" eller "køretekniske kursus" på de køretekniske anlæg efter det andet.


Og der er ingen tvivl om, at køretekniske kurser giver sikkerhed i bilen. Endvidere ved vi, at køretekniske kurser er voldsomt motiverende for de kørende medarbejdere.

Det er køretekniske kurser, som medarbejderne efterspørger.


Men der er et lille problem. Erfaringerne viser, at køretekniske kurser hverken er skadeforebyggende eller ulykkesforebyggende. Faktisk kan den typiske virksomhed overhovedet ikke se på skadestatistikken, at den har haft alle medarbejderne på køreteknisk kursus.

Nogle virksomheder vil ligefrem erfare, at skadenivuet vil stige efter, at de har sendt medarbejderne på køreteknisk kursus.


Vi ved faktisk ikke hvorfor, men nogle har fremsat den teori, at den større dygtighed til at håndtere bilen blot resulterer i en anderledes kørsel, hvor man kompenserer for den større dygtighed ved at gøre nogle ting under kørslen, som man ikke ville have turdet inden det køretekniske kursus.

Det betyder ikke, at vi ikke længere skal lave køretekniske kurser, men personligt har jeg besluttet, at jeg kun vil være instruktør på køretekniske kurser, hvor jeg også får lov til at undervise i de øvrige og meget vigtige kompetencer (se nedenfor) og på den måde skabe den helstøbte bilist.


Efter, at jeg som politimand har efterforsket mange hundrede alvorlige ulykker og som konsulent for kommuner og private virksomheder har gennemanalyseret tusindvis af skadeanmeldelser har jeg konstateret, at hvis vi ser bort fra de unge og uansvarlige umodne knægte, der er kendt for at køre som hjernedøde idioter, skyldes ufattelig får ulykker manglende evner på det køretekniske område.

Den store skade- og ulykkesvolder er først og fremmest manglende fokus på kørslen (kør bil, når du kører bil) eller manglende evne til at analysere trafikbilledet. (Fantasi kompetence)  • Viden kompetence
  • Social kompetence
  • Fantasi kompetence
  • Fokus kompetence