Særlige kurser efter behov

På mange arbejdspladser er det ofte ikke færdsesloven, men arbejdsmiljøloven samt diverse interne foreskrifter, der gælder.


Arbejdsplads og medarbejdere står derfor usikre overfor erstatningsspørgsmål og regelsæt, når der sker en skade.


Netop fordi der ofte ikke gælder formelle regler, og fordi alle føler en vis tryghed, når man kører rundt på en lukket plads, hvor kun intern færdsel forekom-mer, sker der tit mange skader omkring virksomhedens særlige køretøjer.


Med en målrettet indsats vil disse skader kunne ned-bringes væsentligt.


Det drejser om trick til mental tilstedeværelse under arbejdet - vel og mærke mental tilstedeværelse uden udfald.


Det drejer sig om at udfome, lære og respektere et internt regelsæt, der giver stor tryghed for alle, der kommer i nærheden af maskinerne.

Kurserne arrangeres tidsmæssigt og indholdsmæssigt efter individuel aftale


Entreprenørafdelinger


Diverse genbrugspladser og  lossepladser med store specialkøretøjer.


Vejvæsen med specialkøretøjer


Stålvalseværket i Frederiksværk


Ovenstående er eksempler på virksomheder, der med en målrettet indsats har reduceret skader på personer og materiel.


Specialkurser efter eftale og særlige behov