Viden kompetence

Viden Kompetence  -  Mental køreteknik


Viden kompetencen drejer sig først og fremmest om teori og færdselslov, men den teoretiske del af den mekaniske fysik er også en vigtig viden-kompetence at besidde. Med hensyn til det sidstnævnte viser det sig i øvrigt ofte, at de meget teoretisk funderede typer, der besidder stor viden om mekanisk fysik og dens mange indviklede formler m.v., har særdeles vanskeligt ved at overføre denne store viden til praksis Til gengæld er det modsat sådan, at personer med stor teknisk kompetence, der kan foretage sig de utroligste ting med en bil, tit slet ikke er bekendt med fysikken omkring de ting, de foretager sig.

 

I modsætning til den tekniske kompetence, der bliver bedre og bedre med årene, er det ofte sådan med viden-kompetencen, at den med tiden afløses af rutine. Den konkrete viden vedrørende reglerne går i glemmebogen til fordel for ”sådan plejer vi at gøre”.

Det betyder, at regler, der ikke bliver benyttet i dagligdagen, glemmes, og i stedet gør trafikanterne, hvad de selv mener, er sund fornuft.

Et godt eksempel herpå er vigepligtsreglerne i T-kryds uden afmærkning. Alle nye bilister, er bekendt med vigereglerne i sådanne kryds (ellers består de ikke køreprøven), men de færreste bilister husker vigepligten 10 år efter.