Fantasi kompetencen

Klik her for at vende tilbage til "hvad er Mental Køreteknik"Fantasikompetencen (evnen til at ”læse” trafikken”)  Mental Køreteknik

Man kan være hamrende dygtig til at styre, bremse og bakke en bil. Man kan have en enorm viden om færdselsregler, så man kan besvare ethvert færdselsteknisk spørgsmål. Man kan have alle de gode intentioner og være en flink fyr, der på enhver måde er hjælpsom i trafikken.

Men hvis man ikke besidder ”fantasikompetencen”, det vil sige evnen til at læse trafikken og vurdere medtrafikanternes hensigter, er man alligevel en potentiel stor skadevolder.

En bilist kører for eksempel frem mod et stort lysreguleret kryds i vognbanen længst til højre. Der er fri bane.

I de to vognbaner til venstre for ham holder nogle varebiler og et par lastbiler.

Selv om der er grønt lys holder bilerne stille. Bilisten tænker ikke over, hvorfor mon bilisterne holder stille, selv om der er grønt lys, men han fortsætter frem i krydset med uformindsket hastighed.

Ude i krydset påkører han et udrykningskøretøj, der fra venstre side er på vej over krydset for rødt lys. Det var altså på grund af udrykningskøretøjet, at de øvrige bilister holdt stille.

Bilisten føler ikke, at han kan bebrejdes. Han havde hverken set eller hørt udrykningskøretøjet, der var skjult i de blinde vinkler bag lastbilerne og varebilerne.

Hvis bilisten havde besiddet en god ”fantasikompetence” ville han have tænkt: ”gad vide hvorfor mon alle holder stille før krydset, selv om der er grønt lys. Der er nok noget galt, så jeg må hellere køre forsigtigt”.

 

Trafikanten med den gode fantasikompetence er trafikanten, der kan forudse medtrafikanternes manøvrer og som også er på forkant med de fejl, som medtrafikanterne eventuelt kommer til at lave i trafikken.

Trafikanten med den gode fantasikompetence er trafikanten, der har evnen til at vurdere mulige farlige situationer før de opstår; han ser langt frem og vurderer og analyserer hele tiden trafikken, vejforløbet og omgivelserne.

 

Fantasikompetencen er til dels medfødt og til dels er det en kompetence, der udvikles som følge af den erfaring, som trafikanterne får efter mange års kørsel ude i trafikken.


Fantasikompetencen kan endvidere trænes med stor succes med instruktør eller som sidemandstræning.