Instruktører og bilansvarlige

Autotovholdere  -  bilansvarlige  -  kørevejledere  -  instruktører  -  supervisorer


Tovholderen/kørevejlederen/supervisoren er den eller de personer i virksomheden, der ved alt om virksomhedens biler og de retningslinjer, der gælder for brug af bilerne.

Han eller hun er den person, der sikrer, at der til stadig er fokus på risikostyringen vedrørende bilerne og de kørende medarbejdere.


Han/hun har styr på færdselsreglerne og den skadeforebyggende køreteknik.

Han/hun kan svare på relevante spørgsmål vedrørende færdselsreglerne og brug af firmaets biler, som medarbejderen stiller.


Han/hun er den i virksomheden, der underviser de øvrige i retningslinjer og skadeforebyggende tiltag og køreteknik.


Han/hun er den, som ledelsen henvender sig til, hvis der skal "strammes op" på skadefrekvensen, eller der skal "strammes op" på trafikpolitikken.


Han/hun er den, der har den direkte kontakt til Kurt Mark Risikostyring, og derved kan få svar på de tvivlstilfælde, der måtte opstå, eller de spørgsmål, som pågældende trods uddannelsen ikke lige kan svare på.


4 dage af 8 timer


Udvidet:

4 dage af 8 timer (internat)


Kurset arrangeres eventuelt med særlig vægt på virksomhedens behov og eventuelle trafikpolitik.

Kurset kan eventuelt udformes så kursisterne og jeg sammen udarbejder forslag til en fremtidig trafikpolitik i virksomheden."Kursusindhold:

Værdisæt for virksomhedens biler.

Regler for bilens indretning og udstyr

Mekanisk fysik - kørteknik

Chaufføren i færdslen: Fokus-, fantasi- og socialkompetence.

Risikostyring generelt og særligt omkring bilerne og de kørende medarbejdere.

Undervisningsplan og undervisningstekn ik

Mørkekørsel i praksik. (kun på internatkurser)