Basiskursus 2


Basiskursus 2


Kursistforudsætninger

Kursisten har deltaget i Basiskursus for ca. 1 år siden. Gerne længere tid tilbage.


Kursets formål

Til stadighed at sætte fokus på skadeforebyggelse, trafiksikkerhed og hvorledes god kørsel giver virksomheden et godt image.


Mental køreteknik

Emnerne i mental køreteknik er på dette kursus fokuseret på


  • viden og
  • fantasikompetencen.


(se emnerne under den helstøbte bilist) Disse emner giver trafikanterne viden og overblik og er med til at skabe den helstøbte trafikant.


Emnerne er ligesom emnerne i basiskursus 1 utrolig populære og er i høj grad medvirkende til at skabe sikre bilister i virksomheden.


Praktisk kørsel

Den praktiske kørsel vil typisk foregå på et køreteknisk anlæg, hvor der trænes i de traditionelle køretekniske øvelser - herunder bremse- og undvigeteknik på normal friktion og på nedsat friktion. (tør og glat vej)

Basiskursus 2.0

2½ timers mental køreteknik

2½ timers praktisk køreteknik


Basiskursus 2.1

3 timers mental køreteknik


Basiskursus 2.2

3 timers mental køreteknik

2 timers chauffør pas på din krop. (nogle virksomheder, der ikke ønskede dette element på basiskursus 1 ønsker det på basiskursus 2.

  • Fasthold det gode resultat fra sidste år
  • Arbejd konstant  ud fra den viden, at virksomhedens image hos omgivelserne blandt andet dannes ud fra de kørende medarbejderes ageren i trafikbilledet.
  • Giv de kørende medarbejdere bedre selvværd som bilister
  • Fasthold medarbejdernes forståelse for, at skader koster mange penge, penge der kunne bruges bedre i virksomheden
  • Fasthold medarbejdernes fokus på, at ulykker ødelægger værdier, førlighed og liv.