2008

Kurser og projekter 2008


1. halvår

 • Allerød kommune, 2 vedligeholdelseskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Allerød kommune,  Øvelse på rådhuset i håndtering af besværlig person, der kom ind og skabte sig og truede.
 • Allerød kommune,  Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Allerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i færdsel og køreteknik
 • Allerød kommune,  Kursus for ledere i risikostyring vedrørende bilparken
 • Dupont Danmark,  Foredrag om sikker kørsel
 • Dupont Danmark,  Kørsel med samtlige medarbejdere i by og på landevej i hver to timer i egne firmabiler.
 • Faxe kommune,  2 Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Fredensborg kommune,  Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Fredensborg kommune, Vedligeholdelseskursus i færdsel og køreteknik inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje
 • Guldborgsund kommune,  3 foredrag om håndtering af besværlige og voldelige personer i kommunens ekspedition og institutioner
 • Hillerød kommune,  Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Hillerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i færdsel og køreteknik inkl. kropsterapeut Charlotte Brix fra Aktiv Kropspleje
 • Hillerød kommune, Institutionen Egedammen, Basiskursus i færdsel og køreteknik for førere af institutionens busser.
 • Holstebro kommune,  8 Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Høje Taastrup kommune,  2 Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Københavns Vestegns Politi, kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel
 • Københavns Politi Station Bellahøj,  2 kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel
 • Københavns Politi, Station Amager, 2 kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel
 • Mariagerfjord kommune,  10 Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Niuvå Bibliotek,  kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer på biblioteket
 • Nyborg kommune,  4 Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Næsvted kommune,  2 Basiskursus i færdsel og køreteknik
 • Næstved kommunes biblioteker, 4 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Næstved kommune, 4 2-dages kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer, inkl. udarbejdelse af beredskabsplan og kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje.
 • Næstved kommune, Brand og Redning, 2 kurser i mental og praktisk køreteknik, udrykningskørsel i teori og praksis samt kropsterapeut Charlote Brix, Aktiv Kropspleje
 • Næstved kommune, bofælledskabet Aagården,  2-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Odder kommune,  2 grundkurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Odder kommune,  3 vedligeholdelseskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Slagelse kommune,  2 to-dageskurser i håndtgering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje
 • Tre-Ege, Kirkens Korshærs institution,  2 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Tønder kommune, Ydelsesafdelingen,  Kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Vesthimmerlands kommune,  4 Basiskursus i færdsel og køreteknik, samt et kursus inkl. udrykningsreglerne samt praktisk udrykningskørsel.
 • Vesthimmerlands kommune,  4 vedligeholdelseskurser i mental og praktisk køreteknik.
 • Københavnske Fængsler, 4-dages kørevejlederkursus for ledende fængselsbetjente. Kurset eftefølges til efteråret 2009 og foråret 2010 med 2-dageskurser for fængslets kørende medarbejdere. 

 

 

   

2. halvår 2009   

 • Allerød kommune, 2 to-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix og krisepsykolog.
 • Allerød kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Allerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i mental og praktisk køreteknik, inkl. kropsterapeut, Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje
 • Brancheudvalget for Brand og Redning,  Foredrag om sikker udrykningskørsel på hotel Nyborg Strand.
 • Falck, Nordjylland, 2 kursus i mental køreteknik med hovedvægten lagt på udrykningskørsel
 • Farvandsvæsenet. Kystredningstjenesten (SAR). 2 to-dageskurser (internat) for udrykningschauffører på flyvestation Aalborg.
 • Faxe kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik inkl. kørsel på glat vej
 • Fredensborg kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Fredensborg kommune, Vedligeholdelseskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Fredericia kommune,  Kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer for rådhusbetjente.
 • Hillerød kommune,  Basiskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Hillerød kommune,  Vedligeholdelseskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Høje Taastrup kommune, 2 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Københavnske fængsler,  5 to-dageskurser i mental og praktisk køreteknik inkl. særlige øvelser for fængselsbetjente og kropsterapeut Charlotte Brix, Akltiv Kropspleje
 • Københavns Politi, Station City, 3 Foredrag i mental køreteknik inkl. udrykningskørsel.
 • Københavns Politi, Station Amager, Foredrag om mental køreteknik inkl. udrykningskørsel.
 • Københavns Politi, Station Bellahøj,  Foredrag om mental køreteknik inkl. udrykningskørsel.
 • Nordsjællands Politi, 4 kurser i mental køreteknik/udrykningskørsel
 • Næstved kommune, Ågården, 2-dageskursus i håndtgering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje
 • Odsherred kommune,  3 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Rebild kommune,  3 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Rudersdal kommune,  2 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer
 • Rådet for Større Færdselssikkerhed og US-Centret,  Uddannelse af ungdomsskolelærere til varetagelse af undervisningen i ungdsomsskolen til knallertbevis.
 • Skanderborg kommune,  10 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik
 • Slagelse Jobcenter,  2 to-dageskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer inkl. kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv kropspleje
 • Tønder kommune, jobcenter. Todages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer.
 • Vesthimmerlands kommune, 3 Basiskursus i mental og praktisk køreteknik for førere af buss