Vigepligt, svingning m.v.

Venstresving i vejkryds - vigepligt for modkørende.

Et vejkryds hvor den ene vej føre til et lukket område med en lille forhøjet indkørsel..og et "blind vej skilt"   

En bil skal ud derfra lige over..

Modsat holder der en bil som skal dreje til venstre ind over den ligeud kørendes bane.

Jeg ved godt hvad man gør for at få trafikken til at glide … men hvad siger loven hvis der sker et uheld… hvem får skyld…Svar

Det, man gør for at få trafikken til at glide, skulle meget gerne være det, der står i færdselsloven.


Og i færdselslovens § 26 står, at kørende ikke må svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende færdsel.


Så der er ingen tvivl om - uanset at de modkørende kommer fra en mindre lukket vej -  at den venstresvingende har vigepligt for de modkørende.


En påkørsel vil altså udløse straf og skyld til den venstresvingende.


 


Når højre- og venstresvingende mødes. 

Har man som højresvingende bilist, i et kryds med én højresvingsbane, pligt til at holde sig i højre vejbane under og efter svinget, såfremt vejen man drejer til højre ad har to vejbaner med samme kørselsretning, eller må man i forbindelse med svinget godt lægge sig i den yderste vognbane?


På samme måde kan man spørge, om en modkørende i samme kryds, der skal ned ad samme vej med to vejbaner med samme kørselsretning (dvs. at vedkommende skal foretage et venstresving) skal holde sig i den venstre vognbane under svinget og først holde til højre når trafikken tillader dette?


Gælder færdselslovens paragraf 26 for den venstresvingende bilist i dette tilfælde, eller må han gerne svinge til venstre selvom der kommer modkørende på hans højre side der svinger til højre ad samme vej (selvfølgelig forudsat at den højresvingende skal holde sig i højre bane), såfremt den venstresvingende holder sig i venstre vognbane under og efter svinget?


Min logik siger mig, at man skal holde sig i henholdsvis højre vejbane, hvis man svinger til højre, og venstre vognbane hvis man svinger til venstre. Gør man ikke det, vil jeg mene der er tale om et vognbaneskift og man har dermed vigepligten - er jeg helt galt på den?


Svar

Lad os starte med at se på den højresvingendes forpligtigelser. Det står i færdselslovens § 16.


Ved svingning til højre, skal køretøjet føres så langt ud mod kørebanens højre kant som muligt. Svinget skal gøres så lille som mulig.

Har den kørebane, som køretøjet efter svingningen føres ind på to eller flere vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, skal svingningen uanset den førnævnte bestemmelse udføres på en sådan måde, der under hensyn til den øvrige færdsel og den videre kørsel er mest hensigtsmæssig.


Med hensyn til den venstresvingende gælder der en helt særlig forpligtigelse. Den regel findes i færdselslovens § 26, hvor der står, at kørende ikke må svinge til venstre før det kan se uden ulempe for den modkørende færdsel.

Opsummering. Hvis der er flere vognbaner i samme retning, vil det være naturligt, at den højresvingende vælger højre vognbane og den venstresvingende vælger vognbanen til venstre og på den måde ”glider” trafikken.


Men det er den højresvingende, der bestemmer. Hvis første vognbane kort efter krydset er spærret af en parkeret bil eller hvis den højresvingende kort efter svingningen skal svinge til venstre, står det ham frit for at vælge venstre vognbane, og i det tilfælde er det den venstresvingende, der må vige pladsen. Sker der en påkørsel imellem de to bilister, vil det være den venstresvingende, der bærer det strafferetslige ansvar.