Hastighedstavler

Hvad er meget langsom kørsel

Hvad er definitionen af " Meget langsom kørsel " ?

Det er en tavle, som står på vejen, hvor jeg bor.

Vi bor 5 husstande på vejen, som er en grusvej, og vi er nogen, som ikke er helt enige om, hvilken hastighed man må køre.

Håber at du kan hjælpe, så vi kan komme nærmere en konklusion.

 

Svar

 

Tavlen findes faktisk slet ikke i vores vejafmærkningsbekendtgørelse. Mon ikke det er nogle tidligere husstande fra meget gammel tid, der har sat tavlen op.

 

Begrebet meget langsom kørsel er heller ikke et begreb, man anvender i dag.

 

Vi har enten generelle hastighedsgrænser, der er angivet i færdselsloven eller lokale hastighedsgrænser, der er angivet ved forbudstavler skiltning.

 

Det sted, hvor vi bruger begrebet meget lav hastrighed er ved oplysningstavlerne lege- og opholdsområde og gågade, hvor vi skriver, at det normalt er under 15 km/h.

 

 

Lokal hastighedsbegrænsning

Ophør af lokal hastighedsgrænse

 

 

Hvor ofte skal hastighedstavlerne gentages.

 

Jeg diskuterer en sag fra fredagens Ingeniør bagside, med redaktøren, om hvorfor der ved Storebælt står "110 på broen".

Jeg har indtryk af at en lokal hastighedsgrænse på 70 eller 110 skal gentages indenfor et max meter interval, og der synes jeg at have læst mig til på motorvej at være ca 1600-1800 meter. Men det kan jeg ikke finde i paragrafferne.

Med denne regel slipper vi jo for en del skilte monteret på Storebæltsbroen.

 

Og denne meter regel fikser så også manglende ophævelser af lokal hastighed. (Ødelagt eller forkert skiltning)

Jeg har set flere små byer, der glemmer at ophæve lokal hastighedsgrænse. (En slut-byskilt ophæver vel ikke lokal regel)

 

Findes der nogen regel for hvor tit lokal hastighed skal gentages?

 

Christen Fihl

Ølstykke

 

Svar

Jeg kan sagtens forstå, at det kan være særdeles vanskeligt at finde svaret på dit spørgsmål.

Reglerne for vejafmærkning deles op i flere bekendtgørelser og vejledninger.

Vejafmærkningsbekendtgørelsen beskriver de forskellige tavler og striber på kørebanens betydning.

Anvendelsesbekendtgørelsen beskriver, hvorledes striber og tavler som udgangspunkt skal udføres og opsættes, og i ingen af de to nævnte bekendtgørelser finder du det, du leder efter.

Men vejdirektoratet har lav et en serie såkaldte håndbøger for vejmyndigheder, der indeholder vejledning og bindende bestemmelser, når der skal males på kørebanen eller der skal opsættes tavler.

Om forbudstavle C 55 - Lokal hastighedsgrænse står der, at tavlen så vidt muligt bør gentages for hver mindst 500 m i byområde og mindst for hver 800 m uden for byområde.

På motorvejen bør tavlen gentages for hver 1500 m.

 

 

Pile på kørebanen.