Udvidet kursus

Udvidet kursus til værditransport, udrykningsførere, VIP-chauffører kriminalforsorgens transport af indsatte m.v.

 

For ovenstående gælder der særlige regler og kompetencer.

 

 • Udvidet kendskab til færdselsreglerne.
 • Skal kunne håndtere sin bil igennem vanskelige og snævre passager.
 • Særlige regler for af- og påstigning og af- og pålæsning under vanskelige og risikable forhold.
 • Konstant placere sig i trafikken, således for eksempel at røveri imod pengetransport vanskeliggøres maksimalt.
 • Skal kende til skadeforebyggende kørsel, da ubelejlig stop i trafikken udgør en sikkerhedsrisiko, ligesom skader på køretøjer med firmalogo giver virksomheden et dårligt image.
 • Skal kende straffelovens bestemmelser omkring sin opgave og sine resici, ligesom han i tilfælde af røveri eller forsøg herpå skal observere rigtigt og således bleve et godt vidne.
 •  

De kvalifikationer, der gælder for værditransportører er langt hen ad vejen de samme, der gælder for VIP-chauffører og kriminalforsorgens kørsel med indsatte.

Kursusindhold

 • Udvidet færdselsret
 • Mental køreteknik
 • Udvidet køreteknik
 • Straffelovens bestemmelser om tyveri, røveri, vold, forsøg og medvirken, nødværge, nødret, forsæt, uagtsomhed, frivillig tilbagetræden
 • Bliv et godt vidne
 •  

Standartkursus: 2 dage á 8 timer

En dag i virksomheden og en dag på det køretekniske anlæg

 

Udvidet kursus inkl. strafferet: 3 dage a 8 timer

 

Udvidet kursus inkl. natkørsel:

3 dage inkl. kørsel efter mørkets frembrud. Kurset afholdes eventuelt som internatkursus.

 

Kurset kan udvides i øvelser med af- og pålæsning under vanskelige forhold og træning i røveri/befrielsessituationer.