2012

Projekter 2012

.

Forår

Center for trafik, Foredrag om mental køreteknik

Beredskabssektionen, Københavns Politi Foredrag om mental køreteknik og risikostyring.

Beredskabsstyrelsen Kursus i mental køreteknik og udrykningskørsel

Dansikring 1 5-dages uddannelse af VIP/direktionschauffører for Dansikrings kunde.

Djursland Brandvæsen 1 kursus i mental og praktisk køreteknik inkl. udrykninskørsel

Dragør kommune 1 kursus i mental køreteknik

Faglig klub, chauffører hos Johannes Rasmussens vognmanndsfirma: 1 kursus i mental køreteknik

Falck Varde 1 kursus i mental køreteknik samt udrykningskørsel.

Faxe/Stevns kommune 4 kurser i mental og praktisk køreteknik

Fredericia Øko, risikostyring, og mental køreteknik med praktisk kørsel.

Frederikssund kommune 2 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Gladsaxe kommune: 6 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer.

Herning kommune 4 kurser i mental køreteknik

Holbæk kommune: 20 kurser i mental og praktisk køreteknik inkl. risikostyring.

Holstebro Kursus for bilansvarlige.

Hørsholm kommune 2 kurser i mental og praktisk køreteknik inkl. Chauffør pas på din krop.

Lejre kommune: 10 basiskurser i mental og praktisk køreteknik

Københavns politi: Rutinekørsel med politielev fra City og Amager

Københavns politi: Mental køreteknik og udrykningskørsel for elever i Københavnske politistationer

Københavns politi: Uddannelse af vejledere for elever i praktik på de Københavnske politistationer

Københavns Politi: 3 foredrag vedrørende mental køreteknik for kørelærere i Københavns politikreds

Københavns Lufthavn: Foredrag vedrørende mental køreteknik for kørende medarbejdere i lufthavnen.

Københavns Vestegns Politi 3 kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel

Midt- og Vestjyllands politi Uddannelse af instruktører i mental og praktisk køreteknik.

Morsø kommune 1 kursus i mental køreteknik for ledere og bilansvarlige

Nestlé 1 heldagskursus i mental og praktisk køreteknik

Nordsjællands politi; Helsingør), Mental køreteknik og udrykningskørsel

Nyborg kommune: 4 basiskurser i mental og praktisk køreteknik

Odder kommune 2-dages konflikthåndteringskursus

Odsherred kommune 2 kurser i risikostyring, bilteknik, mental og praktisk køreteknik

Randers kommune: 18 kurser i mental og praktisk køreteknik

Rudersdal kommune: 1 kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer

Skanderborg kommune 5 basiskurser i mental og praktisk køreteknik

Slagelse kommune 2 2-dagskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer

Syd- og Sønderjyllands Politi (Esbjerg) Mental køreteknik og udrykningskørsel

Syddjrus kommune: 2-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer

Varde Jobcenter Konflikthåndteringskursus samt debriefing for ledere efterfølgende.

Vestegnens Politi 3 kurser i mental køreteknik inkl. udrykninskørsel

Vesthimmerland, Renovest 3 kurser i mental køreteknik og risikostyring. Vedligeholdelseskursus

3F, Midtjylland (Herning) Foredrag om mental køreteknik for chauffører.

Efterår

 

Dupont Danmark: 3 gange Rutinekørsel med kørende medarbejdere.

Faxe kommune, 3 kurser i bilteknik, risikostyring, mental køreteknik med praktiske øvelser

Frederikssund kommune, Konflikthåndteringskursus

Fredericia, Økokursus inkl. mental køreteknik samt praktiske øvelser.

Gladsaxe kommune, Konflikthåndteringskursus

Herning kommune: 1 kursus i mental køreteknik

Hillerød kommune: 5 kurser i mental og praktisk køreteknik

Holbæk kommune, 14 basiskurser i risikostyring, bilteknik samt mental- og praktisk køreteknik.

Hørsholm kommunes hjemmepleje, 4 kurser i mental og praktisk køreteknik inkl. modulet: chauffør pas på din krop

Nordsjællands politi, Mental køreteknik og udrykningskørsel.

Nyborg kommune: 1-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer

Københavns Lufthavn, 2 timers foredrag vedrørende mental køreteknik og risikostyring

Københavns Politi. 3 Foredrag vedrørende Mental Køreteknik for kærelærere i København

Københavns Politi, rutinekørsel med politielever i 12 dage.

Københavns Brandvæsen, Foredrag om mental køreteknik, inkl. udrykningskørsel

Nestlé: 1 kursus i mental køreteknik, samt 2 dage med rutinekørsel med de kørende medarbejdere

Næstved kommune, 2 2-dageskurser i konflikthåndtering inkl. kropsterapi.

Odder kommune: 2-dages konflikthåndteringskursus

Odsherred kommune: 1 2-dages kursus i konflikthåndtering

Randers kommune, 10 kurser i bilteknik, risikostyring, mental køreteknik og praktiske øvelser

Rådet for sikker trafik: Kurser i mental køreteknik for virksomheder i samarbejde med Rådet.

Slagelse kommune, 2 dages konflikthåndteringskursus inkl. kropsterapi.

Silkeborg kommune, 5 kurser i mental køreteknik, risikostyring, bilteknik og praktiske øvelser

Syddjurs kommune, 2-dages kursus i konflikthåndtering

Aarhus, Center for Social udsatte, 2-dages kursus i konflikthåndtering

Aarhus universitetshuspital. Foredrag om konflikthåndtering

Samsø sygehus, 1-dags kursus i håndtering af besværlige og voldelige borgere.